Samenwerkende Belangenverenigingen van Burgers, Agrariërs en MKB

Bestuur


Voorzitter : Gert Groenevelt, Stroe; ggroenevelt@rbvv.nl
Secretaris : Nanda Beumer, Kootwijkerbroek; nbeumer@rbvv.nl
Penningmeester : positie vacant

Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV)

Regio Belangenvereniging Veluwe & Vallei stelt zich ondersteunend en coördinerend op ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe spelregels met en voor haar leden. En zij wil bij gemeentegrens overstijgende zaken haar verantwoording nemen en haar functie inzetten bij de transitie van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij.
- De Veluwe, leefbaar voor mens & dier! –
Documenten & Statements