Samenwerkende Belangenverenigingen van Burgers, Agrariërs en MKB

Convenant

Ondertekening van convenant "De Valk" tussen RBVV & Gemeente Ede
- De Veluwe, leefbaar voor mens & dier! –

Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV)

Op dinsdag 30 oktober 2007 is tijdens de B&W avond van de gemeente Ede, in Noord-Oost Ede, het 'Convenant van De Valk' bekrachtigd. De intentie hiervan is het inrichten van een ‘Gebiedsgericht Driehoeks Overleg’. Onder andere ten behoeve van de Uitvoering Reconstructie omgeving Lunteren/Kootwijkerbroek.

Dit Driehoeks Overleg zal met het oprichten van een GebiedsLab worden opgezet tussen Publieke en Private Partijen en een Gestructeerde Burger Samenleving zoals de RBVV die voorstaat.
Documenten & Statements
De ondertekening vond plaats namens de Gemeente Ede door de heer Breunis van de Weerd, Gebiedstrekker actiegebied Kootwijkerbroek-Lunteren van de Reconstructie Gelderse Vallei / Utrecht Oost(GVUO) en Dik Pol, voorzitter Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV).

Hiermee wordt een gezamenlijke zorgplicht aangegaan voor:
> het betrekken van alle belanghebbenden en/of vertegenwoordigers in dit gebiedsoverleg,
   Burgers, Agrariërs en MKB;
> inpasbaarheid en het zorgvuldig afwegen van alle belangen bij de uitvoering van Beleid;
> het waarborgen van de Maatschappelijke en Economische Vitaliteit van het gebied.

Dit op basis van de BGO/RBVV GebiedsMethodiek voor Integrale GebiedsOntwikkeling en BurgerParticipatie.
Het Convenant pagina 1 van 2
Download hier de stukken:
Het Convenant pagina 2 van 2
De bijlage: “RBVV zomer 2007”
Programma Gespreksavond Noord-Oost Ede 30 oktober 2007
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina.