Samenwerkende Belangenverenigingen van Burgers, Agrariërs en MKB

Download Pagina

Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV) - Documenten & Statements:
2005:
- De Veluwe, leefbaar voor mens & dier! –

Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV)

28 maart, Voorwoord Visie en Beleidsdocument Overleven... Hoe dan
Hieronder kunt u onze strategische beleidsdocumenten downloaden, die enig inzicht geven in de methodiek en structuur zoals de afgelopen jaren in samenwerking met BGO is ontwikkeld.
13 augustus, Vereniging Statuten, blad:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8.
Documenten & Statements
28 maart, Visie en Beleidsdocument Overleven op de Veluwe en Gelderse Vallei – Hoe dan…
30 oktober, ondertekening GebiedsConvenant RBVV & Gemeente Ede
2008:
28 maart, Huishoudelijk Reglement RBMV
16 februari, Zienswijze/Bezwaarschrift RBMV aan LNV Inspraak Natura2000
2007:
15 september, – De WaterOpgaaf in RBVV perspectief (beknopte Visie voor Waterschappen)
11 februari, RBVV – Regionale Communicatie Structuur
2010:
8 april 2010, Terugblik 2004-2010 en Toekomstvisie RBVV
2004: 11 februari, formele oprichting dmv een Algemene Leden Vergadering te Garderen