Regio Belang Veluwe & Vallei zet zich in voor het zorgvuldig en gebalanceerd afwegen van belangen, wanneer het gaat om planvorming en uitvoering van maatregelen die ten aanzien van de leefomgeving, voor mens en dier op de Veluwe en in de Geldersche Vallei, van grote invloed kunnen zijn.

RBVV streeft naar GebiedsOntwikkeling waarbij Publieke en Private partijen, op een professionele wijze samenwerken met een Gestructureerde Burger Samenleving.

Welkom

Alle rechten voorbehouden, RBVV 2004 - 2014
- De Veluwe, leefbaar voor mens & dier! –
Documenten & Statements
"BurgerParticipatie Nieuwe Stijl"