Samenwerkende Belangenverenigingen van Burgers, Agrariėrs en MKB

Uitgangspunten
“Regio Belang Veluwe & Vallei draagt bij aan een Duurzame Samenleving door mensen actief participerend en initiėrend te betrekken bij ontwikkelingen of veranderingen in hun directe en indirecte leefomgeving.”
De RBVV kiest voor een veelzijdige benadering, rekening houdend met maatschappelijke, economische en ecologische normen en waarden, van belanghebbende burgers, agrariėrs en ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Toetsing
RBVV zal dit toetsen door bij integrale gebiedsontwikkeling, naast de gebruikelijke Milieu Effect Rapportage (MER), ook haar eigen Maatschappelijke, Economische Effect Rapportage (MEER) en Analyse in te zetten.

Inpasbaarheid en uitvoering van beleid zal worden getoetst aan de volgende vier pijlers:

  1. Maatschappelijke & Economische Vitaliteit van de Regio;
  2. Financiële en Maatschappelijke Kosten & Baten;
  3. Het streven naar Duurzame lokale Voedselvoorziening;
  4. Het streven naar selfsupporting in Duurzame Energievoorziening.
- De Veluwe, leefbaar voor mens & dier! –

Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV)


Regio Belang Veluwe & Vallei zal argumenten wegen in Perspectief, Context, Realisme en op Waarheid.

Werkwijze
RBVV streeft naar inspraak middels structureel dialoog met alle relevante partijen op zowel Bestuurlijk, Ambtelijk, Institutioneel als Privaat niveau in een Level-Playing-Field.

Dit tijdens de Initiėrende, Uitvoerende en Consoliderende fase van Visie en Beleid.


Over RBVV

Documenten & Statements